Caure amb estil

Dinamarca / Circ / Tots els públics / Estrena IB!

Cia Flip’n’Fly
CAURE AMB ESTIL

20:00h Carrer Bartomeu Coll / Gratuït
A mig camí entre la terra i l’aire els trobam a ells. Virtuositat, bellesa, fantasia i risc són sinònims del seu treball. Preparats per elevar la mirada?