Folk Souvenir

Mallorca / Música / Tots els públics
(Menors 5 anys) Gratuït – 5€ Ajuntament – 8€ Taquilla

FOLK SOUVENIR
22:45h Pàrquing de Ca ses Monges

A Folk Souvenir hi sona el paisatge. Hi sona la ciutat. Hi sonen tonades de treball, romanços, jotes, cançons i fins i tot hi sona Antònia Font. Hi sonen les reflexions de Rafel Ginard. Hi sonen els pagesos. Hi sona la memòria. Hi sonam tots. Per ventura sense sentir-nos. Folk Souvenir és el poble i és el record. És el cant i és el rés. És el folk i és el free. És la necessitat de cercar-nos. I per ventura no trobar-nos.

* Amb la participació dels Xeremiers de Santa Eugènia i l´Associació de Mestresses de Casa.