Iocari

Dani Ball
(Saragossa)

Hora: 19.20h
Lloc: Pati de l ́Escola
Durada: 9 minuts

Una història d ́amistat, de joc, de dol i de soletat. Una atmosfera divertida i un ritme dinàmic.
Acrobàcia, dansa i manipulació de pilota.