La Bugada

per Labuena Compañía (Catalunya)

Hora: 18.50h
Lloc: Plaça Bartomeu Coll Bibiloni
Durada: 20 minuts
L ́organització es reserva el dret de modificar la ubicació d ́aquesta funció si així ho considera adient.

La Bugada és la trobada íntima i còmplice en- tre les dones que rentaven roba a mà en els rentadors públics. El moment de fer bugada com a l ́instant únic de convivència femenina extra- familiar al que tenien accés moltes dones en una determinada època.

– La Bugada és el resultat d ́un taller realitzat durant els dies de La Mostra.
– La gestió de l ́aigua d ́aquest esdeveniment segueix un procés ètic i adequat.