Poi

Guillem Vizcaino
(Mallorca)

Hora: 19.30h
Lloc: Pati de l ́Escola
Durada: 9 minuts

Embolics de corda i dansa de baldufes.